Type/sted: Prosjektering og hjelp til søknad om støtte